အခမဲ့ စမ်းသပ်ခွင့်တောင်းရန်

  ဘာကြောင့် ZayHub ကိုသုံးသင့်တာလဲ

  ကိုယ်ပိုင် ဒီဇိုင်း

   ၁၀၀%နှုန်းကိုယ်ပိုင် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပေးခြင်း
   အသွင်အပြင်နဲ့အရောင်ရွေးချယ်နိုင်ခြင်း
   စိတ်တိုင်းကျ ရေးဆွဲပေးခြင်း

  ကန့်သတ်ချက်များမရှိ

    ပစ္စည်းအရေအတွက် ကန့်သတ်ချက်မရှိခြင်း
    အမျိုးအစားအရေအတွက် ကန့်သတ်ချက်မရှိခြင်း
    သိမ်းဆည်းသည့် ပမာဏ ကန့်သတ်ချကမရှိခြင်း

  အသုံးပြုရ လွယ်ကူခြင်း

   ပုံနဲ့စာသားများ အလွယ်တကူ ထည့်နိုင်ခြင်း
   စျေးနှုန်း လွယ်ကူစွာ ပြင်ဆင်နိုင်ခြင်း
   အချက်အလက်များကိုယ်ပိုင် ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း

  အာမခံချက်ပေးနိုင်ခြင်းများ

    အမြဲမပြတ်တည်ရှိဖို့ ၉၉.၉၉ အာမခံချက်ပေးထားခြင်း
    ကြားဖြတ်ခိုးယူမှုကာကွယ်ဖို့ SSL လက်မှတ်ပါဝင်ခြင်း
    အရောင်းဆိုင်ကို အလွယ်တကူ ရှာတွေ့ဖို့ SEO ပါဝင်ခြင်း

  ဝန်ဆောင်မှုများ

  In-house Training

  Customer Support

  Custom Branding

  စျေးနှုန်းများ

  မိမိလိုအပ်ချက်နဲ့ ကိုက်ညီမည့် အသင့်တော်ဆုံး စျေးနှုန်းများ

  Starter

  49,000
  per month

  • 100% Custom Design
  • Unlimited Products
  • Unlimited Categories
  • Single Language
  • Product Search
  • One-Page Checkout
  • Order Management
  • Stock Management
  • Shipping Management
  • Products Discount
  • Basic Reports
  • Contact Information
  • Social Share
  • 1 Webmail Account
  • Basic SEO
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • More Features..

  Basic

  79,000Ks
  per month

  • 100% Custom Design
  • Unlimited Products
  • Unlimited Categories
  • Single Language
  • Product Search
  • One-Page Checkout
  • Order Management
  • Stock Management
  • Shipping Management
  • Products Discount
  • Basic Reports
  • Contact Information
  • Social Share
  • 3 webmail Account
  • Standard SEO
  • CMS
  • Coupon Discount
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • More Features

  Business

  1,290,000
  per month

  • 100% Custom Design
  • Unlimited Products
  • Unlimited Categories
  • Multi Language
  • Product Search
  • One-Page Checkout
  • Order Management
  • Stock Management
  • Shipping Management
  • Products Discount
  • Advance Reports
  • Contact Information
  • Social Share
  • 5 Webmail Account
  • Advance SEO
  • CMS
  • Coupon Discount
  • Banner Management
  • Multi Brand
  • Order Tracking
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • More Features..

  Enterprise

  299,000
  per month

  • 100% Custom Design
  • Unlimited Products
  • Unlimited Categories
  • Multi Language
  • Product Search
  • One-Page Checkout
  • Order Management
  • Stock Management
  • Shipping Management
  • Products Discount
  • Advance Reports
  • Contact Information
  • Social Share
  • 15 Webmail Account
  • Advance SEO
  • Page CMS
  • Coupon Discount
  • Banner Management
  • Multi Brand
  • Multi Shop/vendor
  • SMS Notification
  • OTP verification
  • Own Sender Name
  • Happy Hour Deals
  • Social Login
  • Brand Filter
  • Product Option
  • Order Tracking
  • More Features..

  ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ချိတ်ဆက်သူများ

  ဆက်သွယ်ရန်

  သင်သိချင်သည့် အချက်အလက်များ ရှိပါကို ကျွနိုပ်တို့ကို ခုပဲဆက်သွယ်လိုက်ပါ

   အမှတ် ၁၀၁ ၊ မိုးစန္ဒာလမ်း

   ၁ရပ်ကွက် ၊ ကမာရွတ် မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့။

   ဖုန်း : ၀၉ ၂၅၀ ၆၃၈ ၆၃၈

   အီးမေးလ် : sales@zayhub.com

   ©2023 (စျေးဟပ်) www.zayhub.com